Omfattande färgtester under många år garanterar hög kvalitet

Det är inte många färgtillverkare som testar så grundligt som Jotun.   - Det är en förutsättning för att vi ska kunna erbjuda marknadens bästa produkter, säger Morten Eliassen, chef för testavdelningen på Jotun.

– Norge har ett av Nordens tuffaste klimat, och vi utnyttjar detta i vår testverksamhet, förklarar Morten Eliassen.

– Under testerna utsätter Jotun färgen för olika väderförhållanden, men det finns en rad ytterligare kriterier som tillämpas. Dessa kriterier anpassas efter kundernas krav. Det kan exempelvis gälla smutsavvisning, tillväxt av mögel och alger, glans- och kulörstabilitet, täckförmåga, appliceringsegenskaper och sprickbildning.

Jotun färgtester
Morten Eliassen, chef för Jotuns testavdelning, ute på ett Jotuns testfält.

Extern testverksamhet

Tester av utomhusfärg pågår under minst fem år. Både egenutvecklade och internationella metoder och standarder tillämpas. Företaget har en egen specialavdelning för tester inom Jotun Research and Development, men man utnyttjar också externa aktörer, exempelvis Kiwa Teknologisk Institutt i Norge.

– Kiwa Teknologisk Institutt har genomfört flera tester på uppdrag av Jotun. Vi uppfattar Jotuns procedurer och testmetoder som mycket grundliga. Kompetensen är hög inom deras avdelning för forskning och utveckling. De har omfattande och detaljerade rutiner, med stor bredd och grundlighet. Deras specialister testar med högre krav än de internationella standarderna, säger Kristian Kaltenborn, seniorrådgivare på Kiwa Teknologisk Institutt.

Jotun färgtester
Kristian Kaltenborn, Kiwa Teknologisk Institutt, och Sigve Fjelde, R&D Senior Chemist, Jotun, på ett av Jotuns testfält.

Färgtester under alla förhållanden

Testmetoderna bygger på över 90 års erfarenhet av ytbehandling av trähus i Skandinavien. Jotun har testområden på flera platser i Norge, bland annat i Bergen, som är en av landets mest nederbördsrika och luftförorenade städer. Produkterna testas också på företagets andra teststationer globalt, exempelvis i Dubai, där man kontrollerar effekterna av extrem solexponering och hög temperatur, i Malaysia, där klimatet är mycket fuktigt, och i Kina, där luftföroreningen är svår.

Testperioden är fem år

Jotun tillämpar en testperiod på hela fem år, eftersom tiden är en avgörande faktor för att resultaten ska vara pålitliga.

– Det krävs att färgtesterna pågår så länge för att vi ska få pålitliga resultat. Med en kortare testperiod blir det exempelvis mycket svårt att se skillnaden mellan nedsmutsning och beväxning av ytmögel, förklarar Eliassen.

– Vi baserar all vår produktutveckling på tillförlitliga mätningar, och inte på antaganden.

Grundlig och omfattande testverksamhet är en förutsättning för att man ska kunna avgöra vilka produkter på marknaden som håller högst kvalitet. Därför testar Jotun inte bara sina egna, utan också konkurrenternas produkter. Ett av Jotuns viktigaste framgångskriterier i relationen med återförsäljare och kunder är att alltid ha den bästa färgen. Som skyddar huset med förväntad glans, kulör och hållbarhet, år efter år.

Så här testar Jotun

  1. Jotun har tre teststationer i Norge, för optimal exponering mot extrema nordiska väderförhållanden. Därutöver utnyttjas Jotuns regionala teststationer i olika delar av världen, samt externa och fristående leverantörer av teknisk testverksamhet.
  2. En tidskrävande del av testproceduren är fastställandet av kriterier. Kriterierna måste vara oförändrade under hela testperioden, och gäller även när slutresultatet avläses.
  3. Jotun testar alla exteriörprodukter för den nordiska marknaden under minst fem år. En lång testperiod ger den mest tillförlitliga bilden av hur produkterna klarar att exponeras för extrema väderförhållanden, höga föroreningshalter och ett klimat i förändring.
  4. Jotun testar glans, kulör, smutsavvisning, tillväxt av mögel och alger, appliceringsegenskaper, torktid, vidhäftning och sprickbildning.
  5. Jotun har en egen fristående testavdelning, som är organiserad under Jotun Research and Development.
  6. Färgtesterna utförs på laboratorier, på teststationer utomhus och av professionella målare.
  7. Jotun testar sina produkter kontinuerligt. Produkterna genomgår omfattande tester innan de lanseras, med reglerade uppföljningar under hela produktens livstid.
  8. Jotuns sälj- och marknadsavdelningar är viktiga bidragsgivare när testkriterierna ska fastställas, bland annat baserat på återkommande kundundersökningar. Detta är en garanti för att kundernas behov tillgodoses under produktutvecklingen.

Läs mer om Jotuns utomhusfärger här.