Välj rätt färg!

Måla huset utvändigt? Här får du tips om vilka kulörer du bör välja på de olika detaljerna.

Att måla huset utvändigt är ett stort jobb, och det är bra om man blir nöjd med valet av färg direkt så att man slipper måla om igen! Därför är planeringen en central och viktig del av processen. Att välja huvudkulör till huset är inte något enkelt val i sig, och det tar inte slut där. För att hela huset ska får harmoni är det viktigt att också alla detaljer (fönster, foder, knutar, vindskivor och plåtdetaljer) harmonierar med husets stil, uttryck och med huvudkulören. Det är många små val som måste göras – och då är det toppen att ha de här små förhållningsreglerna i bakhuvudet!

Ljusa kontra mörka kulörer

 • Vita/ljusa hus verkar större än mörka. Stora, maffiga hus kan med fördel få mörkare kulörer. Mindre hus gör sig bra i ljusa kulörer.
 • Vitt och vitaktiga toner ger ofta en stor kontrast mot den naturliga omgivningen, därför passar de bäst in i öppna landskap.
 • Vita och ljusa kulörer är mer avslöjande för huset än mörkare toner. Mörka kulörer döljer skavanker och fel bättre.
Mørk eller lys farge på huset?

Generella tumregler!

 • Hus med många tillbyggnader och liknande bör inte delas upp med olika kulörer. Välj en kulör som hjälper till att binda ihop det och skapa en helhet.
 • Horisontala skiljelinjer kan få huset att se lägre ut än det är.
 • Vertikala skiljelinjer kan få huset att upplevas högre än det är.
 • Genom att använda besläktade kulörer på hela huset verkar det mer enhetligt. Använd inte flera olika kulörer till de olika detaljerna – det blir lätt rörigt och osammanhängande.
 • Håll verandan i samma kulör som huskroppen – det skapar en fin helhet.

När du valt rätt kulör är det viktigt att du väljer en färg av högsta kvalitet som DEMIDEKK Ultimate, så att den håller sig vacker och det ser nymålat ut länge.

Hitta din kulör med hjälp av Jotuns Kulörväljare. Här kan du ladda upp bilder av ditt hus och sätta igång med färgsättningen. 

Välja kulör på detaljerna – det här ska du tänka på!

Många väljer vita detaljkulörer när de ska måla huset, men det är viktigt att komma ihåg att vitt kan ge skarpa kontraster och sticka ut för mycket från helheten. Kritvita detaljer kan i vissa fall upplevas som väldigt skarpa och hårda då kontrasten mot väggar, glaspartier och mot naturen runtomkring blir väldigt stor. En mjukare variant av vitt (t.ex. JOTUN 1001 Eggvit eller JOTUN 1453 Bomull) är därför ofta ett bättre alternativ. Det finns självklart undantag, som t.ex. den vita skärgårdshusidyllen.

Velg riktig farge til huset
Vägg: DEMIDEKK Ultimate Täckfärg 1434 Labrador. Dörr: DEMIDEKK Ultimate Fönster i kulören 5047 Tunhovd. Vita detaljer: DEMIDEKK Ultimate Fönster i kulören 1001 Eggvit.

Fönster

 • Fönstren är husets ”ögon”. De uppfattas ofta som svarta ytor.
 • Ljusa fönsterfoder på ljusa väggar får fönstren att se mindre ut.
 • Mörka fönsterfoder på ljusa väggytor gör att fönstren ser större ut.
 • Mörka fönsterfoder mot mörka väggar reducerar kontrasten.
 • Färgstarka foder framhäver inramningen av fönstren.

Friser, utbyggnader och takutsprång

Friser, utbyggnader och takutsprång bör målas i samma kulör som väggarna, förutsatt att de inte är i ett annat material, eller att arkitekturen gör det naturligt att markera dem med en egen kulör.

Nytt klima
Här har man skapat en intressant effekt genom att använda stående panel i en annan kulör på ett hus som i övrigt har liggande panel. Vägg: JOTUN 0734 Brunsvart. Kontrast på vägg: 0394 Varmgrå. Fönster: JOTUN 1001 Eggvit.

Vindskivor och knutar

Om du målar vindskivor och knutbrädor i en annan färg än väggarna, kommer ytorna att upplevas väldigt avgränsade. De bör endast markeras i en avvikande färg där det finns arkitektoniskt fog för det, eller där arkitekturen är så tydlig att den tål det.

Hängrännor och stuprör

Dessa målas i liknande färg som de ytor de gränsar till. Altaner, balkonger, verandor och ”intjack” på huset, bör helst hållas i samma färg som husets övriga väggar. På så sätt skapas harmoni och du undviker att stycka upp huset i delar.

Det finns alltid några undantag …

 • Altaner, balkonger osv. i ett annat material än väggarna.
 • Specialutformade altaner, balkonger och liknande som man gärna vill markera.
 • Altaner, balkonger och liknande på väldigt stora väggytor som med fördel kan utnyttjas som en detalj för att bryta av.

Jotuns bästa utomhusfärger: