Omfattande färgtester under många år garanterar hög kvalitet

Omfattande färgtester under många år garanterar hög kvalitet

Det är inte många färgtillverkare som testar så grundligt som Jotun.

– Det är en förutsättning för att vi ska kunna erbjuda marknadens bästa produkter, säger Morten Eliassen, chef för testavdelningen på Jotun.

– Norge har ett av Nordens tuffaste klimat, och vi utnyttjar detta i vår testverksamhet, förklarar Morten Eliassen.

Under färgtesterna utsätter Jotun färgen för olika väderförhållanden, men det finns en rad ytterligare kriterier som tillämpas. Parametrar som testas är:

 • Alg- och mögelbeväxning
 • Smutsupptagning
 • Krackelering
 • Avflagning
 • Blåsbildning
 • Fuktupptagning i träet
 • Täckförmåga
 • Appliceringsegenskaper
 • Kulör- och glansstabilitet

– Särskilt viktigt är det att testa sprickbildning och flagning, säger Karin Mattsson som är Technical Service Manager på Jotun.

Det är underlaget och inte färgen som fuktskadas och ruttnar. Därför måste färgfilmen vara intakt och inte spricka och släppa in fukt. Ju högre fukthalt i virket desto större är också risken för mögel på ytan.

Jotun färgtester

Morten Eliassen, chef för Jotuns testavdelning, ute på ett Jotuns testfält.

Extern testverksamhet

Tester av utomhusfärg pågår under minst fem år. Både egenutvecklade och internationella metoder och standarder tillämpas. Företaget har en egen specialavdelning för tester inom Jotun Research and Development, men man utnyttjar också externa aktörer, exempelvis Kiwa Teknologisk Institutt i Norge.

– Kiwa Teknologisk Institutt har genomfört flera tester på uppdrag av Jotun. Vi uppfattar Jotuns procedurer och testmetoder som mycket grundliga. Kompetensen är hög inom deras avdelning för forskning och utveckling. De har omfattande och detaljerade rutiner, med stor bredd och grundlighet. Deras specialister testar med högre krav än de internationella standarderna, säger Kristian Kaltenborn, seniorrådgivare på Kiwa Teknologisk Institutt.

Jotun färgtester

Kristian Kaltenborn, Kiwa Teknologisk Institutt, och Sigve Fjelde, R&D Senior Chemist, Jotun, på ett av Jotuns testfält.

Färgtester under alla förhållanden

Testmetoderna bygger på över 90 års erfarenhet av ytbehandling av trähus i Skandinavien. Jotun har testområden på flera platser i Norge, bland annat i Bergen, som är en av landets mest nederbördsrika och luftförorenade städer. Dessutom testar Jotun produkterna i belastade miljöer i övriga världen. I Florida utsätts färgen för hög luftfuktighet och extrem solexponering, i luftförorenade Kina testas smutsupptagning och i Malaysias och Indiens regnskogar går färgen en tuff match mot den höga luftfuktigheten. Färgen testas också i arktiskt klimat på Svalbard.

Testperioden är fem år

Till skillnad från en del andra mätinstitut testar Jotun sina färger länge, utomhusfärger exponeras i minst fem år. Färgen målas på bräder som placeras såväl stående som vinklade 45 grader mot solen. Belastningen på en vinklad panel är två till tre gånger så hög som på en lodrät, vilket visar hur färgen beter sig under hela sin livslängd. Testmetoderna är identiska över hela världen och analyseras utifrån samma principer. Det utfall som presenteras för varje parameter är en snittberäkning av alla bräder på testfältet, vilket ger ett säkert resultat.

– Det krävs att färgtesterna pågår så länge för att vi ska få pålitliga resultat. Med en kortare testperiod blir det exempelvis mycket svårt att se skillnaden mellan nedsmutsning och beväxning av ytmögel, förklarar Eliassen.

– Vi baserar all vår produktutveckling på tillförlitliga mätningar, och inte på antaganden.

Grundlig och omfattande testverksamhet är en förutsättning för att man ska kunna avgöra vilka produkter på marknaden som håller högst kvalitet. Därför testar Jotun inte bara sina egna, utan också konkurrenternas produkter. Ett av Jotuns viktigaste framgångskriterier i relationen med återförsäljare och kunder är att alltid ha den bästa färgen. Som skyddar huset med förväntad glans, kulör och hållbarhet, år efter år.

Så här testar Jotun

 1. Jotun har tre teststationer i Norge, för optimal exponering mot extrema nordiska väderförhållanden. Därutöver utnyttjas Jotuns regionala teststationer i olika delar av världen, samt externa och fristående leverantörer av teknisk testverksamhet.
 2. En tidskrävande del av testproceduren är fastställandet av kriterier. Kriterierna måste vara oförändrade under hela testperioden, och gäller även när slutresultatet avläses.
 3. Jotun testar alla exteriörprodukter för den nordiska marknaden under minst fem år. En lång testperiod ger den mest tillförlitliga bilden av hur produkterna klarar att exponeras för extrema väderförhållanden, höga föroreningshalter och ett klimat i förändring.
 4. Jotun testar glans, kulör, smutsavvisning, tillväxt av mögel och alger, appliceringsegenskaper, torktid, vidhäftning och sprickbildning.
 5. Jotun har en egen fristående testavdelning, som är organiserad under Jotun Research and Development.
 6. Färgtesterna utförs på laboratorier, på teststationer utomhus och av professionella målare.
 7. Jotun testar sina produkter kontinuerligt. Produkterna genomgår omfattande tester innan de lanseras, med reglerade uppföljningar under hela produktens livstid.
 8. Jotuns sälj- och marknadsavdelningar är viktiga bidragsgivare när testkriterierna ska fastställas, bland annat baserat på återkommande kundundersökningar. Detta är en garanti för att kundernas behov tillgodoses under produktutvecklingen.

Läs mer om Jotuns utomhusfärger här.

Emelie Nilsson
Emelie Nilsson

Emelie Nilsson – Digital redaktör

I samarbete med Jotuns färgexperter, stylister, designers mfl. delar Emelie nyheter, trender och nyttiga med dig som är intresserad av inredning, färg och design eller bara är ute efter tips kring färg och målning.

Måla själv eller köpa fabriksmålad panel?

Du vet att huset borde målas, men funderar på när du ska få tid till det. Här kan en förbehandlad…

Bygga hus eller byta fasad i vinter?

Välj en fabriksmålad utomhuspanel som redan är grundad och målad med en första strykning med Jotuns trygga produkter. Med fabriksmålad…

Nymålat hus innan vintern?

Det är en skön känsla att ha ett nymålat hus, särskilt när hösten kommer och sätter huset och väggarna på…

Klädskaparens varmgrå villa

Valerie Aflalo är kvinnan bakom modemärket Valerie. När familjens hus skulle målas om var det inte helt lätt att välja färg. Här berättar hon hur hon tänkte och kom fram till rätt färg. Se här hur fint huset blev med den varmgrå JOTUN 8025 Skodde.

Vackra gula husfärger

Det här huset är målat med DEMIDEKK Ultimate täckfärg i den vackra gula färgen JOTUN 1465 Demigul. Fönster och dörrar är…

Skapa nytt uterum med snyggt plank

Stylister, är de bra på allt som har med det visuella att göra? Det stämmer i alla fall i det…

Go to top