Välj rätt kulör på grundmuren!

Ett välbevarat och nymålat hus och en förfallen grundmur ger inte något bra helhetsintryck. Tyvärr är det ändå så att…

Bör du måla huset i år?

Se hur du tar reda på om du bör måla i år eller inte. Så här kontrollerar du tidigare målad…

Go to top